Volvo Amazon + Lexus SC400 = ??? – Page 3 – Lextreme: Lexus-Toyota V8 Forum